Odliczanie VAT od samochodów w 2014 roku

Witam,

 

Już wiadomo jak ma wyglądać zmieniona ustawa o VAT w zakresie możliwości odliczenia VAT od zakupu samochodów osobowych, ich leasingu, wynajmu, sprzedaży oraz zakupu paliwa i części zamiennych oraz napraw. Teraz jeszcze tylko ewentualne poprawi Senatu i ustawa ma zacząć obowiązywać od 1 kwietnia 2014 r.

 

Kto zdecyduje się na zakup samochodu osobowego w leasingu pomiędzy 1 stycznia 2014 a 31 marca 2014, będzie mógł odliczyć 100% VAT do końca trwania umowy leasingu, o ile umowa zostanie zawarta w tym ww. okresie, oraz zostanie zgłoszona w urzędzie skarbowym w terminie do 30 kwietnia 2014, przy czym samochód musi być fizycznie wydany odbiorcy w tym ww. okresie.

 

Generalnie od 1 kwietnia 2014 będzie możliwe odliczenie jak wcześniej informowałem 50% podatku VAT od nabycia samochodu osobowego, jego leasingu czy wynajmie, o ile będziemy użytkować zakupiony samochód zarówno do celów firmowych jak i prywatnych.

 

Tylko w przypadku używania takiego samochodu wyłączne na cele firmowe, możliwe będzie odliczenie 100% VAT, z tym że, posłowie ustalili że trzeba będzie prowadzić szczegółową ewidencje przebiegu takiego pojazdu.

 

O ile w sytuacji odliczenia 100% VAT przy zakupie, zaczniemy wykorzystywać następnie samochód do celów tak służbowych jak i prywatnych, będziemy zobowiązani skorygować wcześniej odliczony podatek o 50%.

 

Co do zakupu części zamiennych jaki i napraw, również odliczymy tylko 50% VAT, chyba że będzie to samochód wykorzystywany tylko i wyłącznie do celów firmowych – wówczas będzie przysługiwać 100% podatku VAT.

 

Co do paliwa zużytego do samochodu osobowego, to możliwość odliczania 50% podatku VAT z faktury zakupu paliwa, ma być możliwa ale dopiero od 1 stycznia 2015 r., i dotyczyć to będzie niezależnie czy samochód wykorzystujemy do celów tylko firmowych czy też formowo-prywatnych.

 

Dodano nowy przepis do kodeksu karnego skarbowego który przewiduje karę grzywny za niedostarczenie do urzędu skarbowego informacji o używaniu samochodu wyłącznie do celów biznesowych.

 

Pozdrawiam

 

Kaczmarski Michał

Wróć do case studies