100% czy 60% odliczenia podatku VAT z faktury zakupu samochodów osobowych

Witam,

 

Istnieją dwie ustawowe możliwości odliczenia 100% podatku VAT od faktury zakupu (w tym wykupu) samochodu osobowego z leasingu operacyjnego.

 

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy  o VAT, ograniczeń w prawie odliczenia VAT przy nabyciu samochodów osobowych nie stosuje się do przypadków, gdy przedmiotem działalności podatnika jest:

1.  odprzedaż tych samochodów (pojazdów) – Handel detaliczny samochodami PKD 45.11.Z oraz 45.19.Z, lub

2.    oddanie w odpłatne używanie tych samochodów (pojazdów) na podstawie umowy najmu, dzierżawy, leasingu lub innych umów o podobnym charakterze i te samochody (pojazdy) są przez podatnika przeznaczone wyłącznie do wykorzystania na te cele przez okres nie krótszy niż sześć miesięcy (wynajem samochodów osobowych -PKD 77.11.Z oraz 77.12.Z)

 

Ad1)

Tak więc z całą pewnością istnieje możliwość odliczenia 100% VAT od zakup (w tym wykup z leasingu) w sytuacji odsprzedaż takiego samochodu w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. Należy jedynie zadbać aby w zakres działalności był wpis handel samochodami, oraz aby zarówno zakup jak i odsprzedaż nie była incydentalna.

 

Jeśli jednak przedmiotem działalności nie będzie handel samochodami osobowymi w sensie praktycznym, to samo formalne spełnienie warunków wpisu nic tu nie zmienia, tak samo o ile handel sprowadzi się do pojedynczego egzemplarza – wówczas od zakupu (wykupu) z leasingu należy odliczyć tylko 60% VAT naliczonego w przypadku samochodu osobowego.

 

Ad2)

Trzeba wiedzieć że odliczenie VAT od rat leasingowych to jedna czynność (jest to nabycie usługi), a wykup to nabycie towaru (a więc druga odrębna czynność). A skoro tak i wykupujemy samochód osobowy po okresie leasingu, a następnie sprzedajemy lub przeznaczamy do wynajmu, to możemy potraktować to jako zakup towaru i odliczyć 100% VAT.

 

·                     O ile bowiem zakupujemy samochód osobowy z zamiarem jego odsprzedaży to wówczas, zgodnie z tym co napisałem wyżej Ad1), po spełnieniu wymienionych tam warunków możemy odliczyć 100% VAT naliczonego.

 

·                     W sytuacjikiedy będziemy dalej wynajmowaćtaki samochód, to jest pewna wątpliwość, dotycząca wynajmu samochodów osobowych i czasu ich trwania w czasie leasingu i po wykupie samochodu z leasingu. Powstaje bowiem pytanie, czy o ile wynajem trwa przed wykupem dłużej niż 6 miesięcy a po wykupie tylko miesiąc, to czy wówczas również przysługuje nam odliczenie 100% VAT, czy też musimy czekać w przypadku wynajmu po wykupie, aż potrwa on min6 miesięcy.

 

Wydaje się jednak że w sytuacji kiedy dana umowa wynajmu trwała przed wykupem z leasingu ponad 6 miesięcy lub np. 5 miesięcy, a następne leasingobiorca po 1 miesiącu po wykupie z leasingu, wymawia umowę najmy (przestaje wynajmować) i chce sprzedaż samochód, to ma możliwość odliczenia 100% VAT. W przypadku dalszego wynajmu, wymóg dwukrotnego liczenia 6 miesięcy (razem mim. 12 miesięcy), nie znajduje bowiem oparcia w obowiązujących przepisach (wykładnia językowa) – przepisy ograniczające prawo do odliczenia nie powinny być poddawane wykładni rozszerzającej. Z kolei wykładnia celowościowa ustawy o VAT, wskazuje że ustawodawca zamierzał ograniczyć odliczenie VAT w sytuacjach, wykorzystywania samochodów osobowych na potrzeby prywatne, choć i tak „furtką” okazało się tu możliwość najmu takich samochodów.

 

Mamy wg mnie mamy tu do czynienia z tym samym towarem i fakt że wcześniej była umowa leasingu (usługa) a następnie sprzedaż towaru – nie powinno to wpływać na fakt,  iż jest to ten sam przedmiot (towar) a więc ciągłość jego opodatkowania.

 

Nie znajduję w orzeczeniach sądów czy interpretacjach organów identycznego lub podobnego przypadku. Znajduję jednak opinie organów podatkowych w zakresie możliwości 100% odliczenia VAT od wszystkich rat leasingu samochodu osobowego, w sytuacji tylko jednokrotnego 6-cio miesięcznego jego wynajmu (np. pismo Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z dnia 13 maja 2011 r., ILPP2/443-450/11-2/AK oraz ILPP2/443-450/11-3/AK, podobnie Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji z dnia 15 lipca 2009 r. (ILPP2/443-560/09-4/MR.

 

Mając na uwadze tak przepisy prawa jak i liberalne podejście organów podatkowych, istniej możliwość odliczenia 100% podatku VAT od wykupu samochodu osobowego w sytuacji zarówno natychmiastowej jego sprzedaży (pod warunkiem że nie jest to incydentalna sprzedaż oraz mamy wpis w działalności), jak również w sytuacji nie spełnienia po wykupie warunku sześciomiesięcznego wynajmu, o ile wcześniej choć raz taki samochód był wynajmowany przez okres 6 miesięcy.

 

Pozdrawiam

Kaczmarski Michał

Wróć do case studies